SK CZ
Zaujímavé stránky
smahu počasie

História kúpeľov Karlovy Vary

História kúpeľov Karlovy Vary.

Jedným z prvých, ktorí zachytili najstaršiu historickú karlovarskú povesť o objavení prameňa Karolom IV., bol renesančný lekár Dr. Fabian Sommer, rodák z Karlových Varov. Vo svojej knižke o užívaní karlovarských vôd z roku 1571 rozpráva povesť takto:

Hovorí sa, že Karol IV. kedysi podnikol loveckú výpravu do lesov v hornatých končitých a údoliach, kde teraz vyvierajú teplé pramene. Pri love jeden zo psov začal naháňať kus divokej zvery. Pri jej prenasledovaní spadol do hlbočiny, skade teraz prudko vyteká horská voda. Pes začal od bolesti zavýjať. Lovci, ktorý začuli psí nárek, sa ponáhľali v presvedčení, že psa poranila prenasledovaná zver. Pohľad ktorý sa im naskytol, ich veľmi prekvapil. Pristúpili bližšie a vytiahli psa z hlbočiny a potom sami ochutnali teplú vodu, ktorá tak vystrašila psa.

O celej udalosti bol informovaný cisár Karol IV., ktorý sa potom s početnou družinou vydal k tomu miestu, aby sám obdivoval nevšedné dielo prírody. Za prítomnosti svojich lekárov panovník poznamenal, že takáto teplá voda môže zažehnať mnohé ťažké ochorenia a je veľmi užitočná a posilňujúca. Potom vodu sám užil, (hovorí sa, že mal chorú nohu) a spoznal úľavu a zlepšenie.

Nad tým sa panovník radoval a skoro nariadil, aby bolo celé miesto osídlené a okolo prameňov postavené domy. Potom, čo sa voda zhojila, dal cisár Karol na tom mieste postaviť nové mestečko. Chcel ho taktiež opevniť, jeho plány boli skrížené inými naliehavými udalosťami.

Písaná história mesta Karlovy Vary

Písaná história mesta Karlovy Vary sa začína 14. augusta 1370, keď Karol IV., udelil už sídelnému miestu slobody a práva, aké v tej dobe používalo blízke kráľovské mesto Loket. O výsadnom postavení mesta Karlovy Vary ako kúpeľov svedčí aj početné ním udelené privilégia, priebežne potvrdzovaná panovníkmi Čiech až do roku 1858.

Karlovarská kúpeľná liečba pozostávala od stredoveku až do sklonku 16. storočia prevažne z kúpeľov. Pitná kúra sa pri prameni začala významnejšie presadzovať až na podnet lekára Vácalva Payera, ktorý v roku 1522 vydal v Lipsku prvú odbornú knihu o karlovarskej liečbe. V nej odporučil popri kúpeľoch aj pitie vody z prameňa. V 17. storočí začala pitná liečba prevažovať nad kúpeľovou.